Máte trochu fantazie?

Co kdyby vaše náměstí, ulice vypadali jinak?

Více prostoru by se věnovalo kavárnám,

lavičkám, zeleni, méně parkujícím autům?

Příklady z měst, kde se připravují projekty. Zatím se vyjednává. Sledujeme a případně můžete pomoci.

Inspirativní čtení závěrem pro pokročilé.

Fyzická omezení – Fyzické překážky snižují kapacitu vozovky a tím omezují automobilový provoz ve městech a dalších konkrétních zónách. Jde například o uzavírky na ulicích nebo přerozdělení kapacity vozovky ve prospěch jiné než automobilové dopravy, např. autobusové nebo cyklistické. Příkladem těchto omezení jsou cyklopruhy, vyhrazené pruhy pro autobusy, rozšířené pěší zóny, tramvajové trati, lehké železnice, ale i opatření zklidňující dopravní provoz v ulicích.

Regulace – Existují v zásadě dva typy regulačních omezení:

  • povolení vjezdu do určité oblasti pouze pro určená vozidla
  • systém povolující vjezd jen určených poznávacích značek v určené dny.
Náměty:
  • Vytvořte zóny, do kterých mají vjezd povolen jen určitá vozidla – Většinou jde o zóny citlivé na množství emisí, např. historická centra měst, přírodní parky, rezidenční zóny atd. Omezení může platit pro všechna vozidla s výjimkou ekologicky čistých vozů.
  • Vytvořte zóny se zákazem vjezdu všech motorových vozidel – Zóny řízeného vjezdu bez povoleného vjezdu veškeré motorové dopravy, např. historická centra, přírodní parky atd. Opatření zvyšuje atraktivitu oblasti pro chodce a další uživatele pomalých způsobů dopravy, ale i kvalitu ovzduší a celkovou kvalitu života v oblasti.
Sdílený prostor – Jak město osvobodit od automobilového provozu.
  • Řešení sdíleného prostoru – minimalizujte segregaci zranitelných účastníků dopravy a motorových vozidel.
Environmentální zóny
  • Zóny bez aut v okolí škol – Zóny bez aut do vzdálenosti například 500 m v okolí školy.
  • Nízkoemisní zóny – Oblasti, do kterých je povolen pouze vjezd motorových vozidel s nízkou hladinou emisí. Obvykle bývají v centrech měst, kde je hustá zástavba i provoz a působení emisí je vystaven vysoký počet obyvate