Sdílíme společnou představu, jak budovat a přetvářet města, aby se nám v nich dobře žilo, aneb pro koho je výstava CityChangers určena?

Městská mobilita se dotýká každého z nás. Všichni využíváme dopravní infrastrukturu, cestujeme různými dopravními prostředky, vnímáme design veřejného prostoru, přizpůsobujeme životní prostředí svému pohybu. Každý z nás klade na mobilitu jiné nároky, které vyplývají z našich individuálních potřeb. Tyto nároky bývají nezřídka protichůdné, a tak se velká i malá sídla potýkají s dopravními problémy, které stále častěji vedou ke konfliktním, obtížně řešitelným, ba i nebezpečným situacím.

O podobě veřejného prostoru rozhodují desítky osob a institucí, profesionálů, kteří často plní pouze zadání investorů, pro něž bývá nejpřednějším kritériem cena navrženého řešení. Tvář ulic a veřejných prostor by však měli spoluurčovat především jejich uživatelé: chodci, cyklisté, řidiči. Jejich oprávněným potřebám a nárokům musí být v designu ulic dán prvořadý prostor, aby pro všechny uživatele byla zaručena bezpečná a efektivní mobilita s minimalizovaným dopadem na životní prostředí.

Nechceme propagovat dopravní extremismus. Nemáme v úmyslu zcela zakázat automobily a nazout republice kolečkové brusle. Jsme si dobře vědomi, že každý způsob dopravy má svůj význam a své místo v městské mobilitě. Naším klíčovým společným cílem je najít cestu, jak všechny druhy dopravy na omezeném prostoru měst a obcí efektivně a elegantně skloubit.

Chceme motivovat, inspirovat a pomoci změnit zaběhnutý denní režim. Užitek z toho budeme mít všichni. Chceme ukazát, v čem je dobrá chůze, jízdní kolo, či veřejná doprava, ale nezapomeneme ani na možnosti využívání auta po městě. Nejde přitom jen o dospělé, je třeba pamatovat i na děti a seniory. I oni žijí v našem městě a je třeba jim věnovat náležitou pozornost.

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4