Manuál pro tvorbu Výstavy "CityChangers"

Carousel (široký)

Tento webový portál byl podpořen z Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Číslo projektu:  TL02000400      Název projektu:  MOBILMAN - Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility.


Kontakt. Ing. Jaroslav Martinek,  Fakulta dopravní ČVUT v Praze, mobil: 602 503 617, e-mail: jarda@dobramesta.cz